Privacybeleid

Je privacy is voor mij van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de privacywet en AVG. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn en dat ik ze altijd correct gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik op mijn websites allemaal doe met de informatie die ik over jou te weten kom. Als je vragen hebt, of wilt weten wat ik precies van jou bijhoudt, neem dan contact met mij op.

Privacybeleid per 1 december 2023.

1. Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website www.one-man.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van One-Man Design.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren en verbeteren van mijn creatieve dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou verzamel. One-Man Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (online) diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij over jou zouden kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Adres- en locatiegegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken of via correspondentie, telefonisch contact of WhatsApp en Messenger

3. Jonger dan 16 jaar?

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder de toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@one-man.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

One-Man Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen en verwerken van jouw aanvraag, opdracht en betaling
 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Om met klanten te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren
 • Klanten te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
 • Om materialen, artikelen, goederen en diensten bij je af te leveren
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

One-Man Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia, bedrijfsgegevens en bestelgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn voor onze boekhouding) 
 • E-mailadres: zo lang je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer je je hiervoor afmeldt blijft je e-mailadres bewaard in het archief van ons nieuwsbrief e-mailprogramma MailChimp, zodat we je niet per ongeluk weer opnieuw toe kunnen voegen aan onze lijst. Wil je volledig verwijderd worden uit MailChimp, neem dan contact met ons op. 

6. Persoonsgegevens delen met derden

One-Man Design zal nooit jouw gegevens verkopen aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. One-Man Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

CMS software

WordPress

Deze website is ontwikkeld met software van WordPress. Alle persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden NIET met deze partij gedeeld. WordPress heeft dan ook geen toegang tot uw gegevens.

Algemene Voorwaarden WordPress

Hosting

Deze website is ontwikkeld met software van WordPress, maar wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Vimexx B.V..

Vimexx B.V., naar buiten tredende onder de naam Vimexx, verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Vimexx B.V. heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen deze gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Vimexx B.V. is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden daarnaast ook regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens!

Vimexx B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Algemene Voorwaarden Vimexx

Verwerkersovereenkomst Vimexx

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Ik verstuur soms e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zetten wij een ‘unsubscribe’ link. Klik je hierop dan ontvang je onze nieuwsbrief niet meer.

Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Algemene Voorwaarden MailChimp

Privacyverklaring MailChimp

E-mail

Ik maak voor de reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx B.V.. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx B.V. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Offertes, facturatie en boekhouden

SnelStart

Voor het maken van offertes facturen, creditnota’s, administratie en boekhouding maken wij gebruik van de digitale diensten van SnelStart. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je offerte aanvraag. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van offertes en het administreren van verkoopfacturen.

Al je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. SnelStart gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemene Voorwaarden SnelStart

Privacyverklaring SnelStart

8. Cookies die wij gebruiken

One-Man Design gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, dan is dit vermeld in deze privacyverklaring en ons cookiebeleid.

9. Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

10. Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

12. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Privacybeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

One-Man Design
Berkhaag 6c, 5161 CC Sprang-Capelle
Nederland
Site: https://one-man.nl
E-mail: info@one-man.nl
Telefoonnummer: +31 (0)6 160 33 414

Dit Privacybeleid is opgesteld op 1 december 2023.