Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van One-Man Design gevestigd te Berkhaag 6c, 5161 CC Sprang-Capelle, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Handelsregister onder dossiernummer 88951197.

1. Definities

De volgende definiëringen hebben (in deze algemene voorwaarden) te gelden: